เทศบาลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ

 
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 • "อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)" โครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2561
 • "อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)" โครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2561
 • โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี การศึกษา 2560
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง การโอนงบประมาณร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง การโอนงบประมาณร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนผู้สูงอายุ 20 สิงหาคม 2561
โรงเรียนผู้สูงอายุ 20 สิงหาคม 2561 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม รับซือขยะ บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 3 และบ้านคำเจริญหมู่ที่ 10 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
กิจกรรม รับซือขยะ บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 3 และบ้านคำ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม รับซือขยะ บ้านดงแคน หมู่ที่ 11 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
กิจกรรม รับซือขยะ บ้านดงแคน หมู่ที่ 11 วันที่ 9 สิ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านดอนแคน หมู่ที่ 12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายถนน คสล. (3 จุดดำเนินการ) บ้านกงพาน หมู่ที่ 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านผือ หมู่ที่ 19
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายถนน คสล. และ ปรับปรุงถนน คสล. บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 และบ้านใหม่คำเจริญ หมู่ 17
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
   
  ข่าวสารตลาดแรงงาน
  กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน1111
  otop
  จัดซื้อ - จัดจ้าง
  สมาคมสันนิบาล
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  aec
  อุดรธานี
  บางกอกไอเดีย
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ร้องทุกข์
  สสส
  ททท
  ไทยรัฐ
  กรมการค้าภายใน
  กระทรวงมหาดไทย
  เดลินิวส์
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  ดูทีวีออนไลน์