เทศบาลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ
 
คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาลตำบล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคม  |  สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  |  สำนักปลัด งานสาธารณสุข  |  สำนักปลัด งานการศึกษา  |  กองคลัง  |  กองช่าง
 
นางยุพาพร ไชยสาส์น
นายกเทศมนตรี
นายปัญญา ศรีกงพาน
รองนายกเทศมนตรี
นายประยูร คลื่นแก้ว
รองนายกเทศมนตรี
นายบัญชา ปานเชียงวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสุพจน์ กุละจันทร์เพ็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................
infographics
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ - จัดจ้าง
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สมาคมสันนิบาล
otop
สายด่วน1111
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ดูทีวีออนไลน์